Webbutik

MENY

Metodik för kalkyl av samhällsnyttan vid trafikomledning på landsbygd - exemplet knutpunkt Arboga (E18/E20)

Dokumentbeteckning: 2009:127

Syftet med rapporten är att beskriva en generell metodik vid bedömning av samhällsnyttan av omledningsinformation på landsbygd för viktiga trafikstråk och korsningspunkter mellan dessa. Ett specifikt testfall har analyserats i projektet: en VMS (omställbart vägmärke) placerad på E18 som ger information för den östgående trafiken längs E18 i Arboga vid inträffade störningar i trafiken (stopp) på E18 norr om eller E20 söder om Mälaren.

Artikelnr: TV16355