Webbutik

MENY

Metodevurdering - underlagsrapport till ”Landskap i långsiktig planering”

Dokumentbeteckning: 2012:140

Det foreliggende notatet er utarbeidet på grunnlag av rapportutkast til pilotstudie for Västra Götaland ”Landskap i långsiktig planering”. Notatet fra Aurland Naturverkstad søker å gi innspill til den framlagte metodikken, og peke på hvordan pilotstudien kan videreutvikles og anvendes i praksis.

Underlag till publikation 2011:122

Artikelnr: TV17277