Webbutik

MENY

Metoder för inventering av enkelt avhjälpta hinder inom Vägverket Region Skåne

Dokumentbeteckning: 2006:128

Metoder för inventerings- och åtgärdsarbete för att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder längs Vägverkets vägar i Skåne. Två olika prioriteringsmodeller har testats i ett pilotprojekt. Den ena modellen utgår från busstråk och utvärdering av stråkinventering. Den andra modellen utgår från storlek på tätort och tätortsinventering. Huvudmålet var att finna arbetsmetoder kring tillgänglighetsarbetet på Vägverkets vägar i Region Skåne.

Artikelnr: TV14012