Webbutik

MENY

Metodbeskrivning RUFRIS

Dokumentbeteckning: 2012:210

I många praktiska mätningssituationer begränsas möjligheten att mäta med RTK. Det kan röra sig om situationer då satellittäckningen är för dålig och/eller då toleranskraven är för höga att RTK-mätning inte lämpar sig. Realtidsuppdaterad FRI Station (RUFRIS) är en metod som möjliggör en övergång från GNSS-teknik till traditionell mätningsteknik. Metoden är framförallt användbar i situationer där inga stomnätspunkter finns tillgängliga på marken och där hög relativ noggrannhet eftersträvas.

Följande metodbeskrivning beskriver hur man etablerar och kontrollerar en stationsetablering med RUFRIS. Metodbeskrivningen är upprättad baserad på ett underlag som omfattar såväl teoretiska studier som praktiska utvärderingar.

Artikelnr: TV17331