Webbutik

MENY

Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet

Dokumentbeteckning: 2011:134

Denna rapport beskriver en metod för miljöbedömning av transportplaner på övergripande strategisk nivå. Den redovisar bland annat förutsättningar, arbetssteg och vad som ska framgå i resultatrapporteringen.

Syftet med metodbeskrivningen är att integrera miljöhänsyn i transportplaner så att en hållbar utveckling främjas.

Artikelnr: TV16991