Webbutik

MENY

Metod för identifiering av konfliktsträckor för groddjur längs befintlig infrastruktur

Dokumentbeteckning: 2017:097 

 

För att konfliktsträckor ska kunna prioriteras för åtgärder på nationell nivå är det en förutsättning att de har identifierats och bedömts med likartade metoder över landet. Att kunna utgå ifrån en nationell grundmetod blir därmed ett sätt att i upphandlingsskedet säkra kvaliteten på externa uppdrag. Denna rapport redovisar en sådan metod.

 

Artikelnr: TVD-6168