Webbutik

MENY

Metod för översiktlig inventering av artrika vägkantsmiljöer


Dokumentbeteckning: 2012:149

Denna rapport beskriver alla nödvändiga steg i arbetet med att genomföra en översiktlig inventering av värdefulla artrika vägkanter utefter de statliga vägarna. Arbetet sker efter förberedelser av befintliga fynd i bl.a. Artportalen, via spaning från bil. Vid inventeringen ifylls ett särskilt fältprotokoll. Bedömning och klassning görs framförallt utifrån förekomster av 1) intressanta indikator/natur-vårdsarter, 2) blomrikedom, och 3) biotopkvaliteter inklusive strukturer/värdeelement.
Artikelnr: TVD-22115