Webbutik

MENY

MB 803 Bärighetsutredning, tunga transporter

Dokumentbeteckning: 2009:62

MB 803 Bärighetsutredning, tunga transporter är ett dokument som innehåller Vägverkets tekniska krav vid bärighetsutredningar för tunga transporter. Inom Vägverkets verksamhetsområde ska publikation 2009:62 MB 803 tillämpas från och med den 1 juli 2009 och ersätter då publikation 2008:13 ATB Bärighetsutredning av broar för tunga transporter.

Ersätter Vägverkets publikation 2008:13
Artikelnr: TV000057