Webbutik

MENY

MB 802 Bärighetsutredning av byggnadsverk

Dokumentbeteckning: 2009:61

MB 802 Bärighetsutredning av byggnadsverk är ett dokument som innehåller Vägverkets tekniska krav vid bärighetsutredningar av broar och liknande byggnadsverk. Inom Vägverkets verksamhetsområde ska publikation 2009:61 MB 802 tillämpas från och med den 1 juli 2009 och ersätter då publikation 1998:78 ATB Klassningsberäkning av vägbroar.

Ändringar i publikationen som gäller fr.om. 2012-03-19 finns att ladda ner från Trafikverkets webbplats:
Metodbeskrivningar för byggnadsverk

Ersätter Vägverkets publikation 1998:78

Artikelnr: TV000400