Webbutik

MENY

MaxLupoSE - råd om hur mobility management kan användas i den kommunala planeringen

Dokumentbeteckning: 2011:146

Inom ramen för EU-projektet MAX togs verktyget MaxLupo fram. I rapporten presenteras en omarbetning och anpassning till svenska förhållanden. Målgrupp: den som intresserar sig för mobility management, t ex stads- och trafikplanerare i kommuner.

Artikelnr: TV17039