Webbutik

MENY

Manual vid haveri av strömavtagare - anvisningar för arbetsjordning av fordon och demontering av strömavtagare

Dokumentbeteckning: 2019:034

Denna manual ska ge stöd för personal som arbetar med strömavtagare på fordon, i de fall fordonet står med trasig strömavtagare under såväl skadad som intakt kontaktledning.

Manualen kompletterar Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet ELSÄK-FS 2006:1 samt TDOK 2015:0223 ”Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar”.
Artikelnr: TVD-37184