Webbutik

MENY

Manual för beräkning av sommardygnstrafik utifrån ÅDT

Dokumentbeteckning: 2018:190

Syftet med denna manual är att med hjälp beräkna ett teoretiskt värde för sommardygnstrafik (SDT) utifrån årsdygnstrafik (ÅDT).
Artikelnr: TVD-25691