Webbutik

MENY

Malmtransporter från Bergslagen

Dokumentbeteckning: 2013:106

Denna rapport är framtagen utifrån det utredningsarbete som Trafikverket hittills har gjort med avseende på de planerade gruvöppningarna i södra Dalarna. Den nationella planen för transportsystemet 2014-2025 är under upprättande. Trafikverket föreslår där åtgärder för gruvnäringen i Bergslagen och denna rapport ska ses som en fördjupning av den nationella planens förslag.

Artikelnr: TV17541