Webbutik

MENY

Mall för objektsteknisk beskrivning för brounderhåll (OTBbu)

Dokumentbeteckning: 2008:104

Mall till Objektteknisk beskrivning brounderhåll (OTBbu) med tillhörande Mängdförteckning (MF) och särskilda mät- och ersättningsregler (MER) har sitt ursprung i den mall till teknisk beskrivning för underhåll av bro (TBbu) som hittills har använts tillsammans med kontogrupp 71 i MF 95 alternativt MF 2004 med tillhörande mät- och ersättningsregler.

Då Vägverket numera använder AMA som beskrivningssystem har därför nya och anpassade mallar och regler tagits fram så att upphandling av brounderhåll kan ske med AMA Anläggning 07 och MER Anläggning 07 som grund. Entreprenadformen är utförandeentreprenad.

OBS! Vill du hämta dokumentet i word-format så finns de filerna på www.vv.se/ama

Artikelnr: TV15977