Webbutik

MENY

Möjlig uppdatering av NVDB:s geometrier

Dokumentbeteckning: 2018:063

Jämförelse mellan NVDB och mobil laserskanning från ANDA, Del av FoU-projektet ”Infrastruktur i 3D” i samarbete mellan Innovation Norge, Trafikverket och TerraTec, Rapport 9A

Part of the R&D project “Infrastructure in 3D” in cooperation between Innovation Norge, Trafikverket and TerraTec, Report 9A
Artikelnr: TVD-16823