Webbutik

MENY

Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmål och vägen dit

Dokumentbeteckning 2012:105

Transportsektorn står inför mycket stora utmaningar i att bidra till klimatmål och anpassas till minskade oljetillgångar. Förväntningarna på fordonens tekniska utveckling och utvecklingen av alternativa bränslen och transportkoncept är stora.

De begränsningar som klimatmålen innebär för hur mycket transporterna kan växa fram till 2050, påverkar även kapacitetsbehoven och fördelningen av kapaciteten mellan olika trafikslag.

 

Artikelnr: TV17214