Webbutik

MENY

Målbild 2050

Dokumentbeskrivning: 2019:112

Rapporten Målbild 2050 tar avstamp i regeringens sex utpekade samhällsutmaningar och den är ett sätt att jobba med planering inför nästa nationella plan.

– Samhället utvecklas, värderingar förändras och livsstilen i takt med det. Vi behöver vara lyhörda för hur det påverkar behoven av infrastruktur, sättet att resa och kraven på transporter. I Målbild 2050 utvecklas resonemang som har tydliga kopplingar till vår vision: Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Artikelnr: TVD-53694