Webbutik

MENY

Mål och Mått för natur-, kulturmiljö- och gestaltningsvärden - Driftområde Helsingborg

Dokumentbeteckning: 2006:04

Under namnet "Mål och Mått för natur- och kulturmiljövärden" har Vägverket, tillsammans med övriga transportverk, utvecklat en metod för att få en godtagbar kvalitelsnivå av transportsystemet ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Syftet med detta projekt är att kvalitetssäkra vägarna inom driftområde Helsingborg.
Artikelnr: TV12108