Webbutik

MENY

Mål och mått för gestaltningskvaliteter i vägmiljön -fördjupad förstudie

Dokumentbeteckning: 2004:148

I denna rapport vidareutvecklas och testas den modell för mätning och analys av gestaltningskvaliteter i vägmiljöer som utarbetades i pilotprojektet "Mål och mått för gestaltningskvaliteter i vägmiljön - förstudie" (publ nr 2004:147). Resultaten beskriver hur upplevelser av gestaltningskvaliteter påverkar bedömningen av vägmiljöns totalkvalitet med alla relevanta aspekter beaktade. Här redovisas även hur ett sammanfattande mått på upplevd gestaltningskvalitet kan föras tillbaka på bedömningar av enskilda gestaltningskvaliteter. Det vill säga vilka kvaliteter som väger tyngre respektive lättare i den totala sammanvägningen av upplevd gestaltningskvalitet.

Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.
Lagerstatus: Ej i lager
Artikelnr: TV11887
50,00 kr