Webbutik

MENY

Mät och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro

Dokumentbeteckning: 2010:21

Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro, VV publikation 2010:21, gäller för arbeten med aktiviteter för underhåll och förbättring av bro och anger ändringar och tillägg till reglerna i MER Anläggning 07.

Ersatt av Trafikverkets publikation 2011:158

Artikelnr: TV16468