Webbutik

MENY

Lugnare arbete på väg. Internationell utblick för säkrare vägarbeten med inriktning mot olycksanalys och nya metoder för trafiksäkra hastigheter.

Dokumentbeteckning: 2007:26

Att arbeta på och invid vägen är ett utsatt arbete och vägarbeten anses vara särskilt utsatta för olyckor. Många arbetare upplever oro och otrygghet på jobbet. Ett problem som framhävs särskilt - både enligt analyser av olycksstatistik och av arbetarna själva - är för höga hatigheter hos trafikanter.
Syften med Lugnare arbete på väg har varit att kartlägga tekniska, trafiksäkerhetshöjande lösningar vid vägarbetsplatser inom några europeiska länder och eventuellt jämföra utförda utvärderingar. 
Artikelnr: TV14055