Webbutik

MENY

Luftrum 2040 – en förstudie om kapacitetsbehovet i svenskt luftrum

Dokumentbeteckning: 2017:081

 

Luftrummet är en del av flygets infrastruktur. En optimal utformning av luftrummet är beroende av flygtrafikens omfattning, miljökrav, det säkerhetspolitiska läget och introduktionen av nya innovationer som exempelvis drönare. Eftersom dessa förutsättningar ändras över tid måste också luftrummet emellanåt förändras för att kunna svara mot de krav som ställs. 

Artikelnr: NP-5236

Dagens svenska luftrum är i grunden utformat när SAS flög DC-9, flygvapnet flög Viggen, den enda miljöpåverkan från flyg som uppmärksammades var buller och dåvarande Luftfartsverket hade ett totalansvar för hur flygets infrastruktur hanterades. Så ser det inte ut i dag. Luftrum 2040 är en förstudie som belyser de utmaningar som luftfartens aktörer behöver hantera de närmaste åren och som kommer att påverka utformningen av ett nytt luftrum. 


Under våren 2016 inledde FMV, Försvarsmakten, LFV, Swedavia och Trafikverket en gemensam förstudie – Luftrum 2040 – om det svenska luftrummets kapacitet i närtid och i ett längre tidsperspektiv. Förstudien belyser förändringar som vi bedömer kommer att behöva göras och hur en översyn av luftrummet bör gå till.


Målgruppen är främst luftrummets användare samt myndigheter som berörs av en översyn eller som ska fatta beslut som berör luftrummet.