Webbutik

MENY

LOV, logistik och transportarbete - principer och simuleringar för hemtjänsten

Dokumentbeteckning: 2011:156

Logistik i hemtjänsten frigör arbetstid samtidigt som kostnader, miljöpåverkan och olycksrisker minskar. Lag om valfrihetssystem (LOV) innebär att kommuner kan införa valfrihet inom hemtjänst. Rapportens simuleringar visar att körsträckorna ökar kraftigt när en eller flera entreprenörer utför delar av insatserna. Om städinsatserna bryts ut blir körsträckorna med bil två till tre gånger så långa. Hur man översätter dessa resultat i andra faktorer eller hur man värderar dessa berörs inte.

Artikelnr: TV17051