Webbutik

MENY

Logistikanalyser på företagen Electrolux Laundry och ITT Water & Wastewater

Dokumentbeteckning: 2010:041

I publikationen redovisas resultat av djuplodande logistikanalyser på företagen ITT Water & Wastewater beläget i Emmaboda och Electrolux Laundry med bas i Ljungby. Huvudfokus har varit att hitta besparingsmöjligheter, såväl ekonomiskt som miljömässigt, framförallt inom godstransportflödet som går från företagens svenska fabriker. Analysen har i båda uppdragen resulterat i framtagning av nya arbetssätt och förslag på åtgärdsplaner i respektive företag.

Artikelnr: TV16610