Webbutik

MENY

Logistik inom kommunal verksamhet - goda exempel som frigör resurser

Dokumentbeteckning: 2011:095

Logistik handlar om att effektivt fördela resurser i tid och rum. Logistik är väl etablerat i transportbranschen, men ofta okänt och outnyttjat i offentlig sektor. Denna rapport består av fem kapitel, som ger en viss inblick i några transportintensiva kommunala verksamheter: avfallsinsamling, hemtjänst, internpost, varudistribution och skolskjuts. Det dessa har gemensamt är att det som regel finns stora potentialer att effektivisera verksamheten med hjälp av kvalificerad logistik.

Artikelnr: TV16944