Webbutik

MENY
RSS

Nya produkter

Bild på Luftkvalitet i överbyggda stationsmiljöer

Luftkvalitet i överbyggda stationsmiljöer

Dokumentbeteckning: 2019:072

Syftet med denna rapport är att utgöra en grund för utformandet av möjliga rutiner som kan säkerställa luftkvalitén i framtida mer eller mindre slutna järnvägs- och tunnelbanestationer med avseende på hälsoeffekter.

Projektet omfattar dels en kunskapsuppdatering av en tidigare litteratursammanställning ”Hälsoeffekter av luftföroreningar i stationsmiljöer till järnvägstunnlar” från år 2013 [1] baserat på nytillkomna vetenskapliga publikationer och mätrapporter. Projektet syftar även till att, med denna kunskapsuppdatering som grund, identifiera om ytterligare studier måste utföras för att nå syftet om utformning av rutiner för riktvärden, kontrollprogram och åtgärdsplaner som säkerställer luftkvaliteten i överbyggda järnvägsstationer.
Bild på Miljöuppföljning åren 2016-2018 om påverkan på fladdermöss  vid ombyggnaden av Rv 40 över Ätradalen i Ulricehamn

Miljöuppföljning åren 2016-2018 om påverkan på fladdermöss vid ombyggnaden av Rv 40 över Ätradalen i Ulricehamn

Dokumentbeteckning: 2019:033

Arbetet med att planera en ny 18 km lång riksväg 40 förbi Ulricehamn och över Ätrans dalgång pågick under många år och en utredningsplan var klar 1996. Arbetsplanen för vägen antogs 2010-09-20 och Länsstyrelsen tillstyrkte MKB:n 2010-05-06. Under åren 2009 – 2012 pågick detaljprojektering. I slutet av denna process gjordes Trafikverket uppmärksamt på eventuella förekomster av fladdermöss, eftersom en inventering i ett närliggande område visat på rik förekomst.