Webbutik

MENY
Nyheter RSS
Ny almanacka från Färjerederiet -den 19 november 2018
Nu går det att beställa Färjerederiets väggalmanacka för 2019.
Trafikverkets årsredovisning -den 11 april 2018
Trafikverkets årsredovisning 2017 är här!
RSS

Nya produkter

Bild på Tillgänglighet - Definition, mått och exempel

Tillgänglighet - Definition, mått och exempel

Dokumentbeteckning: 2018:208

Tillgänglighet och framkomlighet är två begrepp som ofta används i utredningar för att beskriva effekter av förändringar i transportsystemet. Det är inte alltid entydigt vad som avses, och ibland används orden synonymt. Syftet med denna rapport är att skapa en bättre förståelse kring begreppet tillgänglighet ur ett infrastrukturperspektiv med fokus på personresor. Rapporten omfattar även på vilket sätt tillgänglighet skiljer sig mot framkomlighet i samband med transportsystemanalyser eller effekter av förändrad markanvändning. I arbetet har även ingått att belysa olika tillgänglighetsmått samt deras för- och nackdelar.

Denna rapport riktar sig främst till trafikplanerare och är ett försökt till att beskriva framförallt tillgänglighet för personresor mer ingående och ge exempel på hur det använts i tidigare utredningar.
Bild på Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Dokumentbeteckning: 2018:230
[ÅVS]

Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm är en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar. Banan har mycket stor betydelse för regionala och långväga persontransporter samt för nationella och internationella godstransporter. Banans kapacitet utnyttjas idag maximalt, främst på sträckan Alingsås – Göteborg, vilket innebär att trafiken är känslig för driftstörningar och att tågen ofta blir försenade. Det finns dessutom starka önskemål om utökad trafik.

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att öka kunskapen om vilka åtgärder som bäst bidrar till att uppfylla nationella och regionala mål för personoch godstransporter på Västra stambanan genom Västra Götaland.