Webbutik

MENY
Nyheter RSS
Väginformationskartor -den 16 maj 2018
Årets kartor är här!
Trafikverkets årsredovisning -den 11 april 2018
Trafikverkets årsredovisning 2017 är här!
Den nya utgåvan finns nu i lager.
RSS

Nya produkter

Bild på Trafikflöden och självkörande fordon - Drive Me försökssträcka

Trafikflöden och självkörande fordon - Drive Me försökssträcka

Dokumentbeteckning: 2018:165

Detta är en analysrapport upprättad inom ramen för Drive Me ADEST innan de planerade fältförsöken med självkörande Volvobilar. Fokus i denna rapport ligger på trafikflöde och vägnätets kapacitet, samt hur dessa kan komma att förändras vid introduktion av autonoma fordon.

Rapporten är en uppdaterad version av publikation 2017:144
Bild på Ledningsarbete inom det statliga vägområdet

Ledningsarbete inom det statliga vägområdet

Dokumentbeteckning: 2017:227

Publikationen ersätter Ledningsarbeten inom vägområdet, Vägverkets publikation 2005:14 daterad 2006-06-01, och Riktlinjer för handläggning av starkströmsledningar i vägområdet inom Vägverket, Vägverkets publikation 2005:73 daterad 2005-06-01 inklusive Supplement 1 BY 20A 2007:14552, daterad 2007-06-21.

Publikationen vänder sig till de ledningsägare som ansöker om tillstånd att förlägga ledningar inom statliga vägområdet. Den innehåller de krav som Trafikverket ställer i samband med tillståndsgivning och förläggning av ledningar.