Webbutik

MENY
Nyheter RSS
Trafikverkets årsredovisning -den 11 april 2018
Trafikverkets årsredovisning 2017 är här!
Den nya utgåvan finns nu i lager.
RSS

Nya produkter

Bild på Bilbältesanvändning i Sverige 2017

Bilbältesanvändning i Sverige 2017

Dokumentbeteckning: 2018:194

Bilbältesanvändningen i personbilar i ett antal syd- och mellansvenska städer har mätts sedan 1983. Markör tog 2016 över produktionen av undersökningen från VTI. De observationer som studien grundar sig på genomförs under perioden augusti–september. Vid 2017 års studie har sammanlagt 26 366 personbilar, 582 taxibilar samt 9 982 övriga bilar observerarats.

Det har skett en stadig ökning av bältesanvändningen i personbilar sedan mätningens start. Användningen bland förare, framsätespassagerare har under hela mätserien legat på en högre nivå än för baksätespassagerare, framför allt för vuxna baksätes-passagerare. Resultat från 2017 års studie visar på en marginell minskning av bilbältesanvändningen, men användningen är fortfarande hög; 98,1 procent ( jämfört med 98,5 procent år 2016). Även framsätespassagerarna har en hög bältesandel som ökade till 97,6 procent ( jämfört med 97,1 procent år 2016).
Bild på Exponerade för vägtrafikbuller år 2030 - trafik enligt basprognoser eller enligt klimatscenario 3

Exponerade för vägtrafikbuller år 2030 - trafik enligt basprognoser eller enligt klimatscenario 3

Dokumentbeteckning: 2018:199

Denna utredning visar på stora skillnader för buller orsakat av vägtrafiken mellan två alternativ för trafikutvecklingen. Alternativen är trafik enligt Trafikverkets basprognoser respektive trafik enligt Trafikverkets klimatscenario 3. Avsikten med utredningen är att den ska kunna vara en grund för Trafikverkets arbete med strategi och planer för bullerminskande och andra samhällsnyttiga åtgärder och för de prioriteringsanalyser som då behöver göras.