Webbutik

MENY
Nyheter RSS
Väginformationskartor -den 16 april 2019
2019 års kartor finns nu att beställa.
Nu finns det nya TTJ-moduler att beställa.
Årsredovisningen går nu att ladda ner.
RSS

Nya produkter

Bild på Färjerederiet årsrapport 2018

Färjerederiet årsrapport 2018

Dokumentbeteckning: 2019:075

Färjerederiets årsrapport för 2018.
Bild på Miljöuppföljning av påverkan på fågelfaunan av ny motorväg E6 vid Kornbyberget i Tanum

Miljöuppföljning av påverkan på fågelfaunan av ny motorväg E6 vid Kornbyberget i Tanum

Dokumentbeteckning: 2018:204

Vägtrafikbuller utgör ett ökande problem i många miljöer, och påverkan sprider sig i många fall långt från källan. Bullret från fordon kan påverka fåglars beteende (exempelvis fågelsång), och därmed leda till försämrad reproduktion, ökad dödlighet och minskad populationstäthet. Vid byggande av en ny motorvägssträcka genom naturområdet Kornbyberget genomfördes en förundersökning och en uppföljning av färdig väg. Bland områdets karaktärsarter märks bland annat nattskärra, och hälften av studierna genomfördes därför nattetid. Föreliggande rapport redovisar 4 faser under åren 2012-2018; referensstudier innan området exploaterades, påverkan under byggtid, påverkan när vägen är ny i drift samt när vägen har varit i drift två år.