Webbutik

MENY
RSS

Nya produkter

Bild på Matande elnät för elvägar - en översikt tekniskt och juridiskt

Matande elnät för elvägar - en översikt tekniskt och juridiskt

Dokumentbeteckning: 2020:168

Trafikverket har fått i uppgift att undersöka och stödja vad ett eventuellt införande av elvägar skulle innebära för vägtransportsystemet och för reduktionsmål gällande CO2. Den här rapporten är tänkt att stödja juridiska diskussioner gällande elvägar. Detta genom att översiktligt beskriva vilket matande elnät som ett brett utrullat elvägsnät i Sverige bedöms behöva och vilka tekniska, juridiska och praktiska förutsättningar som finns idag för ett sådant elnät.
Bild på Yt- och grundvattenskydd - metodik för riskhantering och riskanalys samt principer för åtgärdsval

Yt- och grundvattenskydd - metodik för riskhantering och riskanalys samt principer för åtgärdsval

Dokumentbeteckning: 2020:171

Denna rapport utgör stöd och vägledning för hantering av de risker som vägar och järnvägar, och deras användande kan utgöra för yt‐ och grundvatten. Den innehåller Trafikverkets metodik för att identifiera och reducera risker.Rapporten bygger på flera handböcker och rapporter som tidigare tagits fram inom Vägverket och Banverket, och är en vidareutveckling av den interrimsversion som Trafikverket gav ut 7 april 2014. Rapporten bygger också på det arbetssätt som tillämpas och som är under ständig utveckling inom Trafikverket.