Webbutik

MENY
Nyheter RSS
Väginformationskartor -den 16 maj 2018
Årets kartor är här!
Trafikverkets årsredovisning -den 11 april 2018
Trafikverkets årsredovisning 2017 är här!
Den nya utgåvan finns nu i lager.
RSS

Nya produkter

Bild på  Survey of road freight through RoRo-ports along the south and west coast of Sweden – short version

Survey of road freight through RoRo-ports along the south and west coast of Sweden – short version

Dokumentbeteckning: 2018:170

In 2006, Vägverket (the Swedish Road Administration) published the report ”Road freight through Skåne and Blekinge” (“Godstransporter genom Skåne och Blekinge”1), a survey of goods transport in the two counties focusing on road freight flows generated by the ferry operations in the RoRo2-ports. During 2016, Trafikverket Region South and Trafikverket Region West conducted a similar survey as a follow up. This time road freight through the RoRo-ports in the counties of Västra Götaland, Halland, Skåne and Blekinge as well as the Öresund Bridge were included.
Bild på Kartläggning av lastbilstransporter i brohamnar längs syd- och västkusten – kortversion

Kartläggning av lastbilstransporter i brohamnar längs syd- och västkusten – kortversion

Dokumentbeteckning: 2018:169

År 2006 publicerade Vägverket rapporten ”Godstransporter genom Skåne och Blekinge”1, vilket var en kartläggning av godstransporter i de två länen, med fokus på lastbilstrafik koppad till färjeverksamheten i brohamnarna. Under 2016 lät Trafikverket Region Syd och Trafikverket Region Väst genomföra en motsvarande kartläggning av godstransporter som passerar genom RoRo2-hamnarna i Västra Götaland, Halland, Skåne och Blekinge samt Öresundsbron.