Webbutik

MENY
Nyheter RSS
Nu finns det nya TTJ-moduler att beställa.
RSS

Nya produkter

Bild på Raingardens for stormwater management – potential of raingardens in a Nordic  climate

Raingardens for stormwater management – potential of raingardens in a Nordic climate

Dokumentbeteckning: 2019:196

Stormwater from highways can be a source of pollutants as well as sudden flushes of water, both which require management to limit damage to the surrounding environment including down-stream recipients. The National Transport Administrations, Trafikverket in Sweden and Statens Vegvesen in Norway are responsible for the management of large roads and highways outside urban areas. Together with the Norwegian Public Roads Administration, a compilation of current practice and knowledge within stormwater best management practices was put together (Trafikverket, 2018). The focus was primarily current management methods, which includes the use of ponds and, in some cases, forebays with combined sedimentation and infiltration facilities. As a result from that work, rain gardens were highlighted as a potential method of interest, however, although examples exist especially in urban environments, rain gardens are not an established method for managing runoff from highways in Sweden and Norway. A number of questions remain for rain gardens to be considered, including their main function, costs and robustness to the cold and varied climate of the north.

Therefore, the aim of this project was to describe the potential for using rain gardens to manage, buffer and clean stormwater runoff from highways in Sweden and Norway.

Related publication: Reducing Highway Runoff Pollution - sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities
Bild på Grönt ljus 2030 – goda exempel som ger ökad klimatnytta i närtid

Grönt ljus 2030 – goda exempel som ger ökad klimatnytta i närtid

Dokumentbeteckning: 2019:192

Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag om att genomföra informations- och kunskapshöjande åtgärder för omställning av transportsektorn till fossilfrihet1. Denna rapport är en del i regeringsuppdraget och utgör ett underlag till den årliga resultatkonferens om klimat och transporter som Trafikverket ska arrangera fram till 2022. Rapporten ska framför allt beskriva möjligheter att nå klimatmål för transporter, och därför beskrivs fakta om transportsektorns klimatpåverkan endast övergripande, med hänvisning till fördjupningsunderlag.