Webbutik

MENY
Nyheter RSS
Det går nu att beställa tryckta TTJ-moduler igen.
Väginformationskartor -den 20 april 2020
2020 års kartor finns nu att beställa.
RSS

Nya produkter

Bild på Åtgärdsvalsstudie – Bristande regional tillgänglighet till västra Linköping

Åtgärdsvalsstudie – Bristande regional tillgänglighet till västra Linköping

Dokumentbeteckning: 2020:118

I länstransportplanen för Östergötlands län har brister avseende regionala kopplingarna till västra Linköping samt kollektivtrafikanslutningar mellan västra Linköping och Linköping C påpekats. Denna åtgärdsvalsstudie behandlar därför tillgängligheten till de regionala målpunkterna Mjärdevi, Linköpings universitet (LiU) och Universitetssjukhuset (US) i västra Linköping.För kollektivtrafiken finns det tillgänglighetsbrister då trafiken har låg framkomlighet mellan centrala Linköping och västra Linköping.

Det övergripande syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att identifiera behov och brister samt föreslå tänkbara lösningar som kan förbättra tillgängligheten till västra Linköping. Studiens rekommendationer och inriktning ska stå som underlag för planeringsarbete för såväl Linköpings kommun, Trafikverket och Region Östergötland.

Under ett antal år har frågan om möjlighet att bygga en pendeltågstation i västra delarna av Linköpings kommun varit föremål för diskussioner inte minst från Region Östergötland som ansvarar för den regionala pendeltågstrafiken. Förutsättningarna för en sådan pendeltågstation har varit en av de viktigaste att frågorna att få klarhet i.
Bild på Riksintresseprecisering Uddevalla hamn

Riksintresseprecisering Uddevalla hamn

Dokumentbeteckning: 2020:148

Trafikverket har pekat ut Uddevalla hamn som en anläggning av riksintresse för kommunikation. Vilka delar av hamnen som ingår i riksintresset och vilket område som berör eller berörs av hamnen framgår inte av beslutet. Denna rapport syftar till att precisera vad som utgör riksintresset och vilka land- och vattenområden som berörs, både idag och i ett framtidsperspektiv.

En av förutsättningarna för handelns och industrins tillväxt är väl utvecklade transportsystem. Transportkedjor där de olika trafikslagen samverkar för hållbara lösningar bidrar till en energieffektiv godshantering. Hamnar utgör viktiga noder i detta system och är en förutsättning för Sveriges försörjning.