Webbutik

MENY

Ljushetskontraster - studie med personer med synnedsättningaravseende sambandet mellan ljushetskontrast och skiljelinjens bredd

Dokumentbeteckning: 2010:118

Personer med synnedsättningar behöver ljushetskontraster för att varnas, för att få ledning och för att hitta. Kunskapen är emellertid dålig vad gäller utformningsdetaljer.  Denna studie skall ligga till grund för förbättring av råden om utformning för bättre orienteringsmöjligheter för personer med synnedsättningar bl.a. vid revidering av Vägverkets och Svenska Kommunförbundets handbok Vägars och gators utformning (VGU).

Artikelnr: TV16911