Webbutik

MENY

Ledningsarbete inom det statliga vägområdet

Dokumentbeteckning: 2017:227

Publikationen ersätter Ledningsarbeten inom vägområdet, Vägverkets publikation 2005:14 daterad 2006-06-01, och Riktlinjer för handläggning av starkströmsledningar i vägområdet inom Vägverket, Vägverkets publikation 2005:73 daterad 2005-06-01 inklusive Supplement 1 BY 20A 2007:14552, daterad 2007-06-21.

Publikationen vänder sig till de ledningsägare som ansöker om tillstånd att förlägga ledningar inom statliga vägområdet. Den innehåller de krav som Trafikverket ställer i samband med tillståndsgivning och förläggning av ledningar.
Artikelnr: TVD-22620