Webbutik

MENY

Lastplatser Region Syd - behovsutredning av lastplatser, kategori A

Dokumentbeteckning: 2015:039

Föreliggande rapport presenterar resultatet av en kvantitativ studie där lastplatser kategori A, som ägs av Trafikverket i Region Syd, har utretts. Respektive lastplats presenteras var för sig. Underlagsmaterialet i utredningen har bestått av dels
material tillhandahållen av Trafikverket, dels genomförda intervjuer med:

• Kommunen lastplatsen ligger i
• De största företagen i kommunen
• Tågoperatörer
• De största speditörerna i närområdet
• Skogsbolag
• Företag som arbetar med grus- och stentäkter

Relaterade rapporter:
Lastplatser Region Syd - behovsutredning av lastplatser, kategori B och C
Lastplatser Region Syd - behovsutredning av lastplatser, kategori A, B och C – Kortversion

Artikelnr: TV000129