Webbutik

MENY

Lastplatser Region Stockholm-Öst – behovsutredning av lastplatser

Dokumentbeteckning: 2018:152

Föreliggande rapport presenterar resultatet av en kvantitativ studie där lastplatser kategori A, B och C, som ägs av Trafikverket i Region Stockholm-Öst, har utretts. Respektive lastplats presenteras var för sig. Underlagsmaterialet i utredningen har bestått av dels material tillhandahållen av Trafikverket, dels genomförda intervjuer med kommunen lastplatsen ligger i, de största företagen i respektive kommun, tågoperatörer, de största speditörerna i närområdet, skogsbolag, företag som arbetar med grus- och stentäkter etc.
Artikelnr: TVD-22979