Webbutik

MENY

Landskapsprogram Pajala Driftområde 2010

Dokumentbeteckning: 2010:112

Landskapsprogrammet och dess bilagor ska fungera som ett underlag för upphandling av kontinuerlig drift och underhåll. Det ska också kunna användas som ett underlag för miljöåtgärder och gestaltningsåtgärder i bärighets- och beläggningsobjekt eller andra mindre underhållsåtgärder. Landskapsprogrammet kan även omfatta åtgärder utanför vägområdet som avtalas med annan markägare.

 

 

 

Artikelnr: TV16818