Webbutik

MENY

Landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län - en studie inom FOI-projektet ”Landskap i långsiktig planering”

Dokumentbeteckning: 2013:115

 

Underlag till Regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och länsplan i Västmanland.

Forsknings och innovationsprojektet ”Landskap i långsiktig planering” syftar till att finna, utveckla och testa arbets- och analysmetoder där landskapet utgör arenan för planering. Genom att hantera fakta och kunskap om natur, kultur, naturgeografiska förutsättningar samt landskapets funktion på nya sätt, ska vi bättre bidra till att de transportpolitikens hänsynsmål nås och till att attraktiva landskap bibehålls och utvecklas.
Artikelnr: TV17581