Webbutik

MENY

Landskapskaraktärsanalys för väg 190 - en studie inom FOI-projektet ”Landskap i långsiktig planering”

Dokumentbeteckning: 2013:116

Landskapskaraktärsanalysen har tagits fram som ett kunskapsunderlag till åtgärdsvalsstudie för väg 190, framtagen under 2012–2013. Ambitionen har varit att landskapliga funktioner ska utgöra förutsättningar för åtgärder, när en tidig, bred behovsanalys görs för stråket kring väg 190 mellan väg 45 och Sollebrunn. Underlaget är en precisering av den regionala landskapskaraktärsanalys som tagits fram för Västra Götalands län i Trafikverkets FOI-projekt ”Landskap i långsiktig planering”.

Artikelnr: TV17580