Webbutik

MENY

Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar - ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) - En handledning

Dokumentbeteckning: 2020:072

Handledningen beskriver landskapsanalysarbetet enligt metoden för Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) i planläggningsprocessen för väg- och järnvägsprojekt. Den riktar sig både till dem som ska beställa och genomföra arbetet.

Denna handledning ersätter tidigare ”Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar” 2016:033.
Artikelnr: TVPS-61428