Webbutik

MENY

Landskapets karaktärsdrag : en beskrivning för infrastruktursektorn

Dokumentbeteckning: 2006:33

Natur- och kulturfrågor är ständigt uppmärksammade vid planering av ny väg samt vid drift och underhåll av befintlig väg. En av de frågor som inte endast har betydelse för planeringen i sig utan också för frilufts- liv, turism och upplevelse, är landskapets regionala särart. Med regional särart menas vad som är typiskt för ett visst geografiskt område, exempelvis byggnadsskick, jordbruksmarker, vegetation mm. Detta är en sammanställning av underlag till en handbok avseende vad som kännetecknar landskapet i olika delar av Sverige.

Artikelnr: TV12141