Webbutik

MENY

Landskap i långsiktig planering – Pilotstudie i Västra Götaland

Publikationen trycks upp vid beställning. Räkna med cirka åtta arbetsdagar för tryck och leverans. Fraktavgift tillkommer.

Dokumentbeteckning: 2011:122

”Landskap i långsiktig planering” syftar till att utveckla en metodik där landskapet tydliggörs och används som en av utgångspunkterna vid långsiktig planering av infrastruktur. Metodiken bygger på existerande metoder för landskapskaraktärisering. Det som utvecklas specifikt är en riktad analys av infrastrukturåtgärdernas påverkan, att metodiken ska fungera i tidiga skeden i långsiktig planering och tillämpning i den regionala skalan. Projektet har bedrivits som en fallstudie i Västra Götaland.

Rapporten kan laddas ner i sin helhet eller i tre mindre delar - scrolla ner till "Related files" för dessa.
Den tryckta versionen innehåller samtliga delar.

Artikelnr: POD17251
596,00 kr