Webbutik

MENY

Lagstiftning för att förändra arbetsresor

Dokumentbeteckning: 2001:59

En del företag har prövat att stimulera de anställda till ett mer miljöanpassat resande till och från arbetet samt i tjänsten, men detta arbete har ofta störts av dagens skattelagstiftning.

För att få fram exempel på hur detta skulle kunna förändras och därmed underlätta genomförandet av företagens åtgärder har den nederländska lagstiftningen studerats. I Nederländerna har motsvarigheten till vår Regering och Riksdag redan börjat denna anpassning. Under hösten 2000 genomfördes två studier: en med internationell inriktning (bl a Nederländerna) och en i Sverige. Företagens påverkan på arbetspendlingen - ett internationellt perspektiv på styrmedel för de anställdas resor samt Utredning om lagstiftningshinder för stimulans till mer miljöanpassade resor och transporter. De två studierna sammanfattas kort i denna rapport. Dessa två studier fick därefter ligga som grund för ett seminarium som hölls våren 2001 i Stockholm. Vid detta seminarium fick de inbjudna reflektera över studiernas resultat.

Resultatet av dessa diskussioner sammanfattas i denna rapport. Resultatet är en lista över prioriterade åtgärder/förändringar samt förslag på vem/vilka som borde driva - ansvara för dessa frågor. I rapporten finns även förslag på områden där tolkningen av lagen borde färändras samt inom vilka områden lagen borde förändras.

Artikelnr: TV11329