Webbutik

MENY

Kvalitetsprogram Arkitektur - Höghastighetsjärnväg

Dokumentbeteckning: 2020:071

Rapporten redovisar hur en ny generation järnväg kan utvecklas med en arkitektonisk kvalitet som motsvarar ambitionen i Trafikverkets arkitekturpolicy. Innehållet bygger på erfarenheter från andra stora infrastrukturprojekt samt från den seminarieserie som under 2016 har genomförts med företrädare för de olika geografiska delprojekten och vissa teknikområden. Dessa seminarier har skapat en förståelse för det samlade projektets omfattning och villkor. Vidare har en öppen kultur etablerats efterhand. Det finns nu en förväntan på ett fortsatt intressant och fruktbart samarbete. Det är angeläget att den här processen får utvecklas med kontinuitet och att resurser säkerställs i arbetet. Det är också viktigt att stabila arbetsformer etableras, särskilt när det handlar om att bygga ny infrastruktur under synnerligen lång tid. En ny generation järnväg behöver därför en beskrivning av idéer, utveckling av konkreta utformningsprinciper och arbetssätt – Kvalitetsprogram Arkitektur.
Artikelnr: TVD-57839