Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter och hänsynsobjekt. Driftområde Norra Bohuslän

Dokumentbeteckning 2017:119

Detta material är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TVD-7454