Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter och hänsynsobjekt. Driftområde Mariestad

Dokumentbeteckning: 2017:120

Vägkanterna i driftområde Mariestad återinventerades under sommaren 2016. Detta material sammanställdes under hösten 2016, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TVD-7375