Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter och hänsynsobjekt. Driftområde Karlstad

Dokumentbeteckning 2017:118

Vägkanterna i driftområde Karlstad grundinventerades under sommaren och hösten 2010. Detta material sammanställdes under hösten 2016, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TVD-7334