Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva växter. Driftområde Kungsbacka

Dokumentbeteckning: 2017:208

Vägkanterna i f.d. driftområde Göteborg-Kungsbacka grundinventerades under sommaren 2012, 2009 och 2010. Under sommaren 2015 och 2016 återinventerades de nya driftområdet Kungsbacka. Detta material sammanställdes under hösten 2016, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

Ersätter publikation 2017:117
Artikelnr: TVD-10940