Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd. Driftområde Viskadalen

Dokumentbeteckning: 2015:271

Vägnära träd i driftområde Viskadalen inventerades under våren 2015. Detta material sammanställdes under sommaren och hösten 2015, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: NP-TV2619