Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd. Driftområde Uddevalla

Dokumentbeteckning: 2015:268

Vägnära träd i driftområde Uddevalla inventerades under våren och sommaren 2014. Detta material sammanställdes under sommaren och hösten 2014 och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst samt som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: NP-TV2513