Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd. Driftområde Trollhättan

Dokumentbeteckning: 2015:262

Vägnära träd i driftområde Trollhättan inventerades under sommaren och hösten 2012. Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: NP-TV2502