Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd. Driftområde Sydvästra Värmland

Dokumentbeteckning: 2015:250

Vägnära träd i driftområde Sydvästra Värmland inventerades under sommaren 2013. Detta material sammanställdes under hösten 2013. Det är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: NP-TV2187