Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd. Driftområde Södra Halland

Dokumentbeteckning: 2015:256

Vägnära träd i driftområde Södra Halland inventerades under våren och sommaren 2013. Detta material sammanställdes under sommaren och hösten 2013, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.

Artikelnr: NP-TV2209